Kdo je B.K.S. Iyengar, co je Iyengar jóga?

29.07.2019

Kdo je B. K. S. Iyengar?

Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, 1918 - 2014 (B. K. S. Iyengar) byl jedním z prvních učitelů, který představil jógu západnímu světu. Jeho kniha Light on Yoga (v češtině Výklad jógy) je klasickou učebnicí pro studenty jógy obsahující detailní popis a fotografie více než 200 pozic (ásan) a 14 dechových cvičení (pránáyáma).

B. K. S. Iyengar přišel na svět jako velmi oslabené dítě. Tak slabé, že se neočekávalo, že přežije. Prodělal spoustu nemocí včetně malárie, tyfu a tuberkulózy. A jeho chatrnému zdraví odpovídala i jeho špatná nálada.

Ve čtrnácti letech přijal pozvání svého švagra Shriman T. Krishnamacharyi působícího v Mysore, aby navštívil svou sestru a její rodinu. Když Krishnamacharya na vlastní oči uviděl zdravotní stav B. K. S. Iyengara, doporučil mu přísný režim jógové praxe. Studium v jógové škole u Krishnamacharyi, který se stal Iyengarovým učitelem, se ukázalo být zlomovým okamžikem v jeho životě. Jak však sám Iyengar říká v jedné ze svých knih Light on Life: "Neinstruoval mě tak, jako já své studenty, kterým nabízím vedení v ásaně krok po kroku. Jednoduše požadoval pozici a její provedení nechal na mně." V osmnácti letech byl Iyengar vyslán z Mysore do Pune, aby šířil učení jógy. V Pune otevřel v roce 1975 Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institut (RIMYI) zasvěcený své manželce.

Iyengarovo učení vyplynulo z jeho vlastní praxe, z jeho znalostí a porozumění získaných na základě vlastní zkušenosti. Zároveň stavěl své učení na Pataňjaliho Jóga sútrách (Yoga Sutras), prvním systemizovaném spise o józe.
Zdroj: B. K. S. Iyengar: Light on Life

Co je Iyengar jóga?

Iyengar jóga (styl učení Gurujiho Bellura Krišnamáčárji  Sundararáji Iyengara) je v současnosti nejpropracovanějším systémem jógy. Je specifická důrazem na detail a přesným nastavením (precizností) jednotlivých segmentů těla v jógových pozicích (ásanách). V důsledku toho dochází k menšímu zapojení svalů, čímž je dosaženo rovnovážné pozice za menšího úsilí. Při provádění pozic postupuje od hrubších akcí k těm nejjemnějším. V lekcích Iyengar jógy lektoři poskytují detailní instrukce, individuální slovní i manuální korekce. Přesnost provádění pozic není cílem samo o sobě, ale prostředkem pro dosažení harmonie těla, mysli a duše.

Dalším specifikem Iyengar jógy je logická návaznost pozic (sekvence), která postupně buduje sílu, flexibilitu a koncentraci. Jednotlivé pozice, ale i celé sestavy na sebe navazují nejen s ohledem na jejich vliv na fyzické tělo, ale též s ohledem na působení na mysl a nervový systém.

Delší výdrže v pozicích umožňují uvědomění si a pozorování vlastního těla, dechu a mysli.

Využití pomůcek (pásky, bločky, deky, polštáře, židle...) napomáhá správnému nastavení těla v ásanách a jejich hlubšímu porozumění, prodlužuje dobu setrvání v ásanách, umožňuje přizpůsobit pozice individuálním potřebám (např. u studentů se zdravotními omezeními, u starších lidí...). 

Foto zdroj: https://www.yogabahia.com/bksiyengar

Toto je certifikační značka udělovaná lektorům, kteří složili zkoušky pod Českou asociací Iyengar jógy, a kteří jsou tak oprávněni nazývat své lekce Iyengar jóga. Certifikace slouží k udržení vysokého standardu učení podle metody B.K.S. Iyengara.